Informacje prawne

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

Prosimy o zapoznanie się z Oświadczeniem o dostępności witryn wydawanych przez Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Ozorków w Ozorkowie.

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) serwisu Biuletyn Informacji Publicznej Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Ozorków w Ozorkowie.

Data ustalenia tekstu Oświadczenia: 10 maja 2016 roku
Data ostatnio wprowadzonych zmian: 15 marzec 2021 roku

Chcemy, aby każdy, kto odwiedza nasz BIP, czuł się serdecznie przyjęty i w pełni usatysfakcjonowany.

Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności witryn wydawanych przez [NAZWA PODMIOTU] w [MIEJSCOWOŚĆ].

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami korzystania z witryn wydawanych przez [NAZWA PODMIOTU] w [MIEJSCOWOŚĆ].