Prosimy o zapoznanie się z Oświadczeniem o dostępności witryn wydawanych przez Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Ozorków w Ozorkowie.

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) serwisu Biuletyn Informacji Publicznej Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Ozorków w Ozorkowie.

Data ustalenia tekstu Oświadczenia: 10 maja 2016 roku
Data ostatnio wprowadzonych zmian: 15 marzec 2021 roku

Chcemy, aby każdy, kto odwiedza nasz BIP, czuł się serdecznie przyjęty i w pełni usatysfakcjonowany.

Zgodność ze standardami. Co w tym celu robimy?

Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi. (Zobacz autoryzowane tłumaczenie WCAG 2.0 na język polski.)

Wytyczne definiują trzy poziomy dostępności (A, AA oraz AAA). Jako cel dla serwisu BIP Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Ozorków w Ozorkowie postawiliśmy sobie osiągnięcie kryteriów sukcesu na poziomie AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA.

Wydawca i redakcja serwisu BIP Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Ozorków w Ozorkowie w swoim działaniu kierują się także postanowieniami Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ.

Jak realizujemy Wytyczne dla dostępności?

Twórcy, redaktorzy i autorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA.

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd

Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe, nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

Odnośniki

Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Obrazki

Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony tak, aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
 • przełączniki zmiany kontrastu
 • przełącznik zmiany układu strony
 • przełącznik zmiany na „tryb nocny”

Zauważone problemy

Mimo naszych wysiłków, aby jak najlepiej spełnić wszystkie wymagania na poziomie AA, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne usterki.

Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych - dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku. Po menu można się poruszać dodatkowo klawiszami strzałek w lewo i w prawo oraz w dół i w górę.

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Przekaż nam swoje uwagi i oczekiwania

Jeśli korzystanie z naszego serwisu sprawia Ci radość albo jeśli zdarzył Ci się jakiś problem z dostępnością stron, poinformuj nas o tym. Możesz skorzystać z dwóch sposobów kontaktu:

 • Wyślij e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Deklaracja dostępności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Ozorków

Wstęp Deklaracji

Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Ozorków  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gzoz-ozorkow.pl.

Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Ozorków

Solca Wielka nr 57

95-035 Ozorków

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 42 718 63 21

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 13.02.2014r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.01.2021r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo – skany.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 29.01.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzatą Dudek-Żytko e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 718 63 21.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Skargi i odwołania

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku Ośrodka Zdrowia w Sokolnikach Parcela prowadzą trzy wejścia, przy dwóch wejściach znajduje się podjazd dla wózków: podjazd o łagodnym kącie nachylenia. Poza tym w budynku:

 1. przy wejściu głównym znajduje się schemat pomieszczeń jest dostępny także pracownik, który w razie problemów pomoże znaleźć właściwego specjalistę lub gabinet,
 2. w budynku jest możliwość dostępu do wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
 3. dopuszcza się wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
 4. w budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 5. przed wejściem głównym do budynku są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 6. zapewnia się możliwość ewakuacji z budynku osobom ze szczególnymi potrzebami.

2. Do budynku Ośrodka Zdrowia w Solcy Wielkiej prowadzą dwoje drzwi przy jednej parze drzwi znajduje się podjazd dla wózków: podjazd o łagodnym kącie nachylenia prowadzi od placu przed wjazdem do wejścia bocznego od strony wschodniej. Podjazd posiada również barierki ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Poza tym w budynku:

 1. przy wejściu głównym znajduje się schemat pomieszczeń jest dostępny także pracownik, który w razie problemów pomoże znaleźć właściwego specjalistę lub gabinet,
 2. w budynku jest możliwość dostępu do wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
 3. dopuszcza się wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
 4. w budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 5. przed wejściem głównym do budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 6. zapewnia się możliwość ewakuacji z budynku osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

3. Do lokalu Ośrodka Zdrowia w Leśmierzu prowadzą drzwi wejściowe przy których znajduje się podjazd dla wózków: podjazd o łagodnym kącie nachylenia. Poza tym w lokalu:

 1. przy wejściu głównym znajduje się schemat pomieszczeń jest dostępny także pracownik, który w razie problemów pomoże znaleźć właściwego specjalistę lub gabinet,
 2. w lokalu jest możliwość dostępu do wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
 3. dopuszcza się wstęp do lokalu osobie korzystającej z psa asystującego,
 4. w lokalu znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

 


 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 16 maj 2016 00:59
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 maj 2021 18:41 GZOZ Ozorków